NZOZ JO-MED jest przychodnią wielospecjalistyczną założoną i kierowaną przez dr Aziz’a Joya. Początki działalności Przechodni sięgają 2004 r., kiedy to na podstawie wpisu do rejestru w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu  NZOZ JO-MED rozpoczął świadczenie usług medycznych lecznictwa otartego w zakresie odstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, realizując kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) we Wrocławiu. Oprócz tego w ofercie NZOZ JO-MED znalazły się także odpłatne usługi medyczne.

Aziz Joya Dyrektor NZOZ JO-MED


Priorytetem działalności NZOZ JO-MED jest zapewnienie świadczenia usług ochrony zdrowia w ramach kontraktu z  NFZ ubezpieczonych mieszkańców Świeradowa i okolic, jak również obywateli krajów Unii Europejskiej posiadających Europejską Kartę Ubezpieczeniową EKUZ.
 

Dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego usługi świadczymy odpłatnie.

W ramach prowadzonej przez NZOZ JO-MED działalności zapewniamy naszym Pacjentom opiekę w ramach podstawowej opieki medycznej oraz  poradni specjalistycznych. W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) funkcjonują poradnie: internistyczna, pediatryczna i ogólna. W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) prowadzimy poradnie: neurologiczną, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczną, ginekologiczną, chorób układu krążenia i antynikotynową. Ponadto dla naszych Pacjentów świadczymy konsultacje pulmonologiczno-alergologiczne i reumatologiczne. NZOZ JO-MED wykonuje również badania kwalifikacyjne dla kierowców  i kandydatów na kierowców oraz dla instruktorów i egzaminatorów.  W ramach posiadanych uprawnień istnieje możliwość wydawania zaświadczeń  o stanie zdrowia dla potrzeb ZUS oraz Zespołu do Spraw  Orzekania  o Stopniu Niepełnosprawności.

W ramach diagnostyki NZOZ JO-MED przeprowadza badania USG narządu jamy brzusznej, audiometryczne, spirometryczne, ocenę przepływu w naczyniach krwionośnych oraz inne badania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

NZOZ JO-MED dba o wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Świadczy o tym wciąż zwiększająca się liczba Pacjentów oraz uruchamianie nowych poradni specjalistycznych. Stale prowadzone są również inwestycje, których celem jest podnoszenie standardów świadczonych przez nas usług i wygody dla Pacjentów, m.in. zakup sprzętu i aparatury medycznej, remonty i modernizacje.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług  naszej przychodni i personelu w niej zatrudnionego, ale przede wszystkim zachęcamy do zapisywania się do naszej przychodni.